Skip to content

Disclaimer

Deze website rotterdamfundracers.com (de “Website”) is eigendom van Stichting Rotterdam Fund Racers (hierna te noemen “Stichting Rotterdam Fund Racers”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Blaak 333, 3011GB Rotterdamis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70657467.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Inhoud Website

Stichting Rotterdam Fund Racers behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Stichting Rotterdam Fund Racers besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 

Aansprakelijkheid

Stichting Rotterdam Fund Racers is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Stichting Rotterdam Fund Racers tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Stichting Rotterdam Fund Racers is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Stichting Rotterdam Fund Racers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Stichting Rotterdam Fund Racers niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Stichting Rotterdam Fund Racers aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Stichting Rotterdam Fund Racers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Rotterdam Fund Racers is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook. 

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Stichting Rotterdam Fund Racers via info@rotterdamfundracers.com.